1- QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES??

El responsable del tractament de les dades personals i titular de la pàgina web  www.mincentredental.cat és MIN CENTRI DENTAL S.L.P. amb seu social a Matadepera (Barcelona), C/Josep Porcar 37 baixos (d’ara endavant La Clínica).

LA CLÍNICA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a complir amb les exigències de la vigent normativa de protecció de dades, especialment el Reglament General de Protecció de dades d’UE.

 

Dades de contacte de LA CLÍNICA
93 730 17 94
hola@mincentredental.cat

 

2- QUIN TIPUS DE DADES PERSONALS TRACTEM I AMB QUINA FINALITAT? 

1-Tipus de dades personals que processem

Podem recopilar i processar les següents categories de dades personals:

1. Nom, tractament, gènere.
2. Els seus detalls de contacte, compte bancari o targeta de crèdit, adreça, el número de telèfon, NIF i la seva adreça de correu           electrònic.
3. Informació de les seves dades mèdiques i tractaments contractats.
4. Comunicar-nos amb Vostè

Registrem les seves comunicacions amb nosaltres realitzades mitjançant correu electrònic o altres mitjans. Quan realitza una comunicació telefònica, el nostre servei d’atenció al client podria registrar les seves preguntes o queixes en la nostra base de dades.

 1. Informació recopilada quan utilitza el nostre lloc web i altres mitjans digitals, en el seu cas.Quan visita el nostre lloc web, podríem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d’origen i comportament de navegació de web.

 

 1. Informació relativa a xarxes socials.Depenent dels seus ajustos de xarxa social podem rebre informació del seu proveïdor de xarxa social. Per exemple, quan s’identifica amb un compte de xarxa social per a utilitzar els nostres serveis, podem rebre el seu perfil de xarxa social incloent dades de contacte, interessos i contactes. Per a més informació de les dades personals que rebem del seu proveïdor de xarxa social i com modificar la configuració, consulti el lloc web i la política de privacitat del seu proveïdor de xarxa social.Informació que tria compartir amb nosaltres.Pot triar compartir informació amb nosaltres, per exemple, en afegir un comentari en Facebook, en completar una enquesta a clients, o altres.

  2-Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 

 1. a) Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web i els nostres pacients o potencials pacients.
 2. b) Contactar amb Vostè per motiu de per a tramitar les seves cites, consultes o tractaments
 3. c) En cas de contractar qualsevol dels nostres tractaments, les dades s’utilitzen per a emplenar les corresponents fitxes de pacient i gestionar els tractaments.  Referent a això, les seves dades es poden compartir amb aquells Doctors que participin en els tractaments.
 4. d) Remetre comunicacions comercials publicitàries per email, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que el Vostè hagi consentit expressament a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials per via electrònica. En cas que Vostè sigui pacient de la CLÍNICA, podrem remetre-li informació comercial relacionada amb els nostres serveis.
 5. e) Comunicar-nos amb Vostè per a respondre a les seves consultes i tramitar les seves queixes.
 6. f) Comunicar-nos amb Vostè per a obtenir la seva opinió sobre la qualitat dels nostres serveis i tractaments o el tracte rebut.
 7. g) Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris de la web, portar un registre d’estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a l’efecte de que ens faciliti desenvolupar millors serveis i productes, optimitzar la nostra oferta i, proporcionar un servei d’atenció al client més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.
 8. h) Les dades dels nostres pacients i Proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb LA CLÍNICA, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 9. i) Objecció o revocació. Pot objectar o revocar el seu consentiment per a rebre comunicacions de màrqueting en qualsevol moment seguint les instruccions en la comunicació de màrqueting pertinent o contactant amb nosaltres a través del correu electrònic: hola@mincentredental.cat
 10. j) En cas d’emplenar algun dels formularis que trobarà en la nostra web, serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.
 11. k)Les dades personals dels nostres empleats seran utilitzats per al compliment de les obligacions laborals i contractuals corresponents.

D’acord amb la LSSICE, LA CLÍNICA. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, Vostè sempre tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites en aquesta Política, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre Vostè.

3- QUINA ÉS LA BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment que ens sol·liciti informació, o bé marcant la casella corresponent o signant a l’hora de facilitar les seves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que es produeixi una relació comercial entre un usuari de la xarxa, un pacient, proveïdor o empleat i LA CLÍNICA la base legal que legitimarà el tractament de les seves dades personals serà l’execució de la relació contractual que s’haurà generat, així com, en el seu cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens faciliti les seves dades personals o en cas de no acceptar la nostra política de privacitat, LA CLÍNICA no durà a terme el tractament de les seves dades personals, però també podrà suposar la impossibilitat que li enviem informació, li reservem cita, i en definitiva que li prestem els nostres serveis i tractaments.

Informació comercial. 

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de la CLÍNICA.

En cas que ens faciliti les seves dades personals i accepti la present política de privacitat, l’informem que LA CLÍNICA podrà realçar les següents activitats i/o accions, tret que ens indiqui el contrari:

– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals corresponents a la contestació de la seva petició d’informació per qualsevol mitjà. La base legal que legitimarà aquest tractament és el seu consentiment exprés atorgat en fer Vostè voluntàriament la sol·licitud.

– L’enviament de qualsevol informació, inclosa la informació comercial sobre notícies, novetats, etc. i tota aquella informació relacionada amb les nostres activitats i tractaments o els serveis contractats pels nostres pacients. La base legal que legitima aquest tractament és el nostre interès legítim dins de la relació comercial establerta amb Vostè.

 

4- TERMINI DE CONSERVACIÓ Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per a gestionar les seves operacions o, per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre LA CLÍNICA i tercers. En el cas que tinguem les seves dades identificatives en la nostra base de dades per a l’enviament d’informació comercial, es conservaran mentre es mantingui la base legal necessària que legitima la seva conservació i ús. Vostè podrà cancel·lar les seves dades en qualsevol moment amb la finalitat de no rebre informació comercial.

Una vegada les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

 

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Dins de la nostra organització les seves dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb els fins indicats anteriorment, podran ser tractats ​​per tercers.

Les categories de destinataris als qui poden comunicar-se les teves Dades personals són els següents:

1.- Tercers nomenats encarregats del tractament, com a proveïdors de TU, consultors i assessors i altres empreses que presten serveis auxiliars;
2.- Proveïdors de xarxa social, agències de màrqueting i proveïdors de serveis de detecció de frau.
3.- entitats i Organismes públics, exclusivament amb la finalitat de complir amb les obligacions legals que corresponguin.
4.- Altres proveïdors als quals, en el teu cas, puguin cedir-se les teves dades personals, com a institucions financeres, etc.
5.- Llocs web de tercers. Els nostres llocs web enllacen a llocs web de tercers. Si segueix aquests enllaços, sortirà del nostre lloc web o aplicacions mòbils. Aquesta política de privacitat no s’aplica a llocs web de tercers. LA CLÍNICA declina qualsevol responsabilitat per l’ús de tercers de les seves dades personals. L’ús d’aquests llocs web es realitza sota la seva responsabilitat.

En qualsevol cas, tots els tercers citats anteriorment hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat seguint les nostres instruccions conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals, estaran sotmesos al deure de secret professional o actuaran en compliment d’una obligació legal.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de la CLÍNICA.

6.- QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï’ns un e mail a la següent adreça hola@mincentredental.cat posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són:

Dret d’Accés a les dades:

Té dret al fet que LA CLÍNICA li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

-Els fins del tractament.

-Les categories de dades de què es tracti.

-El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que LA CLÍNICA rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades:

L’interessat tindrà dret al fet que LA CLÍNICA suprimeixi les seves dades, quan:

-El tractament sigui il·lícit.

-L’interessat hagi retirat el seu consentiment.

-Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.

-L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

-Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica de la CLÍNICA.

L’interessat no tindrà dret al fet que LA CLÍNICA suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

-Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.

-Per a complir una obligació jurídica de la CLÍNICA.

-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret al fet que LA CLÍNICA transmeti les seves dades a un altre responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

-El consentiment de l’interessat per a fins específics.

-L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

-Sigui tècnicament impossible la transmissió.

-Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

-El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les teves dades realitzat per la CLÍNICA per motius relacionats amb la teva situació particular, quan el tractament es basi en:

-Màrqueting directe.

-Elaboració de perfils.

-Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.

-Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les teves dades, LA CLÍNICA podrà continuar tractant-los sempre que el seu interès legítim imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que el justifiqui.

LA CLÍNICA haurà d’informar l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les teves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició:

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el teu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la teva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendiment professional.

-Situació econòmica.

-Salut.

-Preferències o interessos personals.

-Fiabilitat.

-Comportament.

-Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

-L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.

-L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part de la CLÍNICA, a expressar el teu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

-El consentiment explícit de l’interessat.

-Un contracte entre LA CLÍNICA i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència d’aquesta estigui autoritzada mitjançant:

-El consentiment explícit de l’interessat.

-Un contracte entre LA CLÍNICA i l’interessat.

-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7- RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL:

En cas que consideri que LA CLÍNICA ha vulnerat algun dels teus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Tel. 901 100 099 – 912 663 517

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la teva pàgina web https://www.aepd.es

 

8-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels teus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Els Usuaris d’aquesta Web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.

 

9- CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La Clínica disposa d’un Delegat de Protecció de Dades que exercirà les següents funcions:

– Informar i assessorar La Clínica sobre les obligacions que ha d’efectuar per a complir amb la normativa de protecció de dades.
– Supervisar que els proveïdors de la Clínica compleixin amb l’exigit en els contractes d’encarregat de tractament i en definitiva amb la normativa de protecció de dades personals.
– Supervisar l’aplicació en La Clínica de la normativa de protecció de dades.
– Vetllar per la correcta conservació de la documentació relacionada amb la protecció de dades personals.
– Supervisar la documentació, notificació i comunicació de les violacions de dades personals.
– Exercir de punt de contacte amb l’autoritat de control de cada país en les quals tingui presència La Clínica sobre qüestions relacionades amb el tractament.
– Supervisar la resposta a les sol·licituds de l’autoritat de control, així com cooperar amb ella quan així se li requereixi.
– Oferir informació o assessorament als interessats, en matèria de protecció de dades.

Pots contactar amb el nostre delegat de protecció de dades (Data Protection Officer) a través del correu: hola@mincentredental.cat

 

10- INFORMACIÓ ADDICIONAL 

-XARXES SOCIALS (POLÍTICA PRIVACITAT)

L’informem que LA CLÍNICA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de la CLÍNICA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

LA CLÍNICA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que LA CLÍNICA consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, LA CLÍNICA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de la CLÍNICA, podent-li enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, LA CLÍNICA. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. LA CLÍNICA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

11-ACTUALITZACIÓ

Aquesta Política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada al desembre de 2021 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.