Avís legal

Avís Legal i Política de Privadesa MIN CENTRE DENTAL

 

1. L’AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.mincentredental.cat (d’ara endavant, el “Portal”) que MIN CENTRE DENTAL S.L.P. (d’ara endavant “EL TITULAR”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i els Serveis.

2. INFORMACIÓ GENERAL

El titular de la present web és MIN CENTRE DENTAL S.L.P. amb domicili social a Matadepera (Barcelona), carrer Sant Joan nº 80; inscrita al registre Mercantil de Barcelona, Tom 44359, Foli 187, Fulla 453831 i amb N.I.F. B-66303553.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1.     Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre unes altres: imatges, textos…) pertanyen al TITULAR.

3.2.     Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR.

3.3.     Introducció de hiperlinks que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperlink entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents:

(a) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus empleats, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;

(b) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat el hiperlink o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició per la pàgina web en la qual s’estableix el hiperlink.

(c) la pàgina web en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris en la moral i a les bones costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.

L’establiment del hiperlink no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En cas que els Usuaris hagin de proporcionar certes dades de caràcter personal (d’ara endavant “Dades Personals”) a través dels formularis de contacte del Portal, segons el que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MIN CENTRE DENTAL S.L.P., posa en el seu coneixement que aquests seran incorporats a un fitxer degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, respectant-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, sense ser emprats per a qualsevol altra finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud i enviar-li informació sobre promocions i serveis que poguessin ser del seu interès, no sent cedits a tercers no relacionats amb el TITULAR sense el seu previ consentiment.

En tot cas, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a MIN CENTRE DENTAL, carrer sant joan 80, 08230 Matadepera (Barcelona) o al correu electronic hola@mincentredental.cat indicant la Ref. LOPD.

Els Usuaris hauran de facilitar les dades marcades amb *, sent aquests obligatoris i necessaris per poder atendre la seva sol·licitud.

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats, sent responsables de conseqüències derivades de la falsedat dels mateixos.

5. INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre ells.

6. ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita en una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari de forma imperceptible.

Cada vegada que l’usuari torna a accedir a l’assetjo web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

L’usuari té la possibilitat de configurar l’el seu navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi del moment en què això succeeix.

7. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d’Ús que es troben en el present Avís Legal, es regeixen per la Llei espanyola i, si escau, autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Portal estan d’acord en què para qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Recomanem

Si et lleves amb mal de cap, sols tenir migranyes, tens les dents adolorides o se’t trenquen, vine a veure’ns perquè podries necessitar una fèrula de descàrrega. D’aquesta manera evitarem el bruxisme.

Sabies que

El tabac interfereix en el funcionament normal del sistema circulatori de la boca, amagant els problemes reals que hi ha!! Així que intenta reduir al màxim que puguis el seu consum.

Kids look!

Hauríem de procurar retirar el xumet i la succió del polze en nens fins els 3 anys, per evitar-los malformacions dentals a la seva boca i que l’erupció sigui més correcta.

Cuidem les dents

Si portes ortodòncia, presta-li atenció i raspalla’t adequadament entre bràquet i bràquet. Per retirar les restes d’aliments, pots utilitzar un raspall interdental, fil de seda específic o un irrigador bucal!!